Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

SỬ DỤNG STEROID Ở BỆNH NHÂN U NÃO

Sử dụng steroids trong u não di căn thường có hiệu quả hơn nhiều so với glioma thâm nhiễm nguyên phát.

Liều dexamethasone trong u não:

  • Với bệnh nhân chưa dùng steroid trước đó:

– Người lớn: 10 mg tiêm tĩnh mạch, sau đó 6mg uống/TM mỗi 6 giờ. Trong trường hợp phù não do vận mạch nặng, liều có thể lên tới 10 mg mỗi 4h

– Trẻ em: 0.5 – 1mg/kg tiêm TM, sau đó 0.25-0.5 mg/kg/ngày uống/TM chia mỗi 6 giờ. Chú ý: tránh sử dụng kéo dài do ức chế sự phát triển của trẻ.

  • Với bệnh nhân đã dùng steroid

-Đối với bệnh nhân tiến triển xấu cấp tính: sử dụng liều gấp đôi liều bình thường bệnh nhân đang sử dụng.

BS. Trương Văn Trí biên dịch

Tài liệu tham khảo: Mark S. Greenberg, Handbook of Neurosurgery, 2016, Thieme

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *