Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

UỐNG CÀ PHÊ GIÚP GIẢM NGUY CƠ MẮC BỆNH PARKINSON VÀ ALZHEIMER

Khoảng 500 tỷ ly cà phê được tiêu thu mỗi năm trên toàn thế giới. Một nghiên cứu mới đây của Kremil Brain Institute, Canada cho thấy uống cà phê giúp con người giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson và Alzheimer. Nhóm nghiên xác định trong cà phê có hợp chất phenylindanes, được tạo ra …

Read more UỐNG CÀ PHÊ GIÚP GIẢM NGUY CƠ MẮC BỆNH PARKINSON VÀ ALZHEIMER