Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 85-90% bệnh nhân chấn thương sọ não (CTSN) là nhẹ. Định nghĩa chính xác CTSN nhẹ thay đổi theo nguồn trích dẫn nhưng nói chung được mô tả là một chấn thương não bộ cấp tính  do lực cơ học bên ngoài tác động vào đầu …

Read more NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO