Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

‘THỜI GIAN LÀ CỘT SỐNG’: BẰNG CHỨNG VỀ LỢI ÍCH CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP SỚM TRONG CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG CẤP

Thời điểm phẫu thuật giải ép trong chấn thương tủy sống cấp tính (SCI) là chủ đề gây tranh luận trong thời gian dài. Mặc dù có cơ sở về mặt sinh học ủng hộ mạnh mẽ cho việc phẫu thuật giải ép sớm, nhưng vẫn có rất ít bằng chứng chất lượng cao để …

Read more ‘THỜI GIAN LÀ CỘT SỐNG’: BẰNG CHỨNG VỀ LỢI ÍCH CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP SỚM TRONG CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG CẤP