Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

Hướng dẫn đăng video từ youtube

Page Video : http://ngoaithankinhyduochue.com/tin-tuc/video/ Để đăng mới một video, Admin nên upload vào kênh youtube của mình sau đó dẫn link về website của mình. Bước 1. Ở trang quản trị, http://ngoaithankinhyduochue.com/wp-admin chọn mục Post -> Add New Bước 2. Nhập tiêu đề video cho video. Upload/Chọn Featured Image cho video (nếu có) Bước 3. Copy Link …

Read more Hướng dẫn đăng video từ youtube

Sử dụng Google Drive Unlimited

1. Đăng nhập và quản lý tài khoản. username: ngoaithankinhyhue@id.tnv.edu.vn password: ****** Sử dụng như gmail bình thường. 2. Upload ảnh/tài liệu qua website http://ngoaithankinhyduochue.com/ Khi Edit/Add new 1 bài viết, ở trình soạn thảo sẻ có một nút mới Add From Drive (quản lý lưu trữ trên Google Drive), bên canh nút Add media (quản …

Read more Sử dụng Google Drive Unlimited