Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM TRONG MÀNG CỨNG VÙNG THẮT LƯNG

Tác giả: Lê Trọng Hiếu, Đinh Thị Phương Hoài, Phạm Hoàng Trúc Quỳnh, Trần Đức Hoàng, Nguyễn Thanh Minh

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế

Tạp chí khoa học thần kinh lâm sàng quốc tế , Tập. 10 Số 1 (2023), ngày 15 tháng 01 năm 2023 , Trang e13

Xuất bản: 23-11-2023

Tóm tắt: 

Thoát vị đĩa đệm trong màng cứng (TVDDTMC) là một trường hợp thoái hóa đĩa đệm hiếm gặp. Việc điều trị phẫu thuật TVDDTMC, chẩn đoán trước và trong phẫu thuật đều rất khó khăn. Chúng tôi báo cáo một trường hợp lâm sàng nêu bật những khó khăn của chẩn đoán và phẫu thuật TVDDTMC.

Bệnh nhân nam 44 tuổi đến khám vì đau lưng dưới lan xuống chân phải. Chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận hình ảnh đĩa đệm lồi vào túi màng cứng mặt bụng và có dấu hiệu “mỏ diều hâu”. Chúng tôi tiến hành phẫu thuật cắt cung sau đốt sống L3/4 trên bệnh nhân, bộc lộ và rạch từ phía mặt lưng, phát hiện một vết thủng ở mặt bụng và ba mảnh kéo dài vào túi màng cứng. Quá trình phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn khối thoát vị và màng cứng được khâu kín. Giải phẫu bệnh xác định đó là mô nhân nhầy. Sau một tháng theo dõi, bệnh nhân đã có thể đi lại bình thường. TVDDTMC vùng thắt lưng là một dạng thoái hóa đĩa đệm cực kỳ hiếm gặp. MRI giúp hỗ trợ chẩn đoán, tuy nhiên, giải phẫu bệnh trong phẫu thuật là cần thiết để chẩn đoán chính xác.

 

DIFFICULTIES IN DIAGNOSIS AND OPERATION ASSOCIATED WITH

LUMBAR INTRADURAL DISC HERNIATION

Authors: Hieu T. Le, Hoai T.P. Dinh, Quynh H.T. Pham, Hoang D. Tran, Minh T. Nguyen

Department of Neurology, Hue University Hospital, Thua Thien Hue province, Viet Nam

International Clinical Neuroscience Journal, Vol. 10 No. 1 (2023), 15 January 2023, Page e13

Published: 2023-11-23

Abstract

Intradural disk herniation (IDH) represents an uncommon instance of disk degeneration. The surgical treatment of IDH, preoperative, and intraoperative diagnosis are difficult. The present case report highlights the difficult parts of diagnosis and surgery.

A 44-year-old man presented with lower back pain radiating to his right leg. A disk protruding into the ventral dural sac and exhibiting the hawk-beak sign was discovered by MRI. The dorsal side was exposed and incised during L3/4 laminectomy, a puncture on the ventral side was detected, and subsequently, three fragments extending into the dura sac were discovered. The defect was corrected and completed internal fixing was done. Pathology identified it as nucleus pulposus tissue. At one-month follow-up, he was able to walk normally. An incredibly uncommon form of disc degeneration is lumbar IDH. MRI can assist in the diagnosis, however, surgical investigation and pathology are necessary for an accurate diagnosis.

Difficulties in Diagnosis and Operation Associated With Lumbar Intradural Disc Herniation: A Case Report | International Clinical Neuroscience Journal (sbmu.ac.ir)

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *