Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ DO TẮC ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN

Tỷ lệ tắc động mạch thân nền trong đột quỵ do tắc đầu gần động mạch não lớn (proximal large-vessel occlusion) là bao nhiêu? Tắc động mạch thân nền chiếm khoảng 10% các trường hợp đột quỵ thiếu máu cục bộ do tắc đầu gần các mạch máu lớn nội sọ, có tỷ lệ biến …

Read more CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ DO TẮC ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN