Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

NGHIÊN CỨU ĐỐI CHỨNG NGẪU NHIÊN SO SÁNH KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ TỦY MÀNG TỦY KHI TRẺ TRONG TỬ CUNG VÀ SAU SINH

  Tật nứt đốt sống là bất thường bẩm sinh phổ biến nhất của hệ thần kinh trung ương, có tỷ lệ 1/1000 trẻ sinh ra. Trong đó, thoát vị tủy màng tủy (MM) là bất thường hay gặp nhất, có tỷ lệ 3,4/10 000  trẻ sinh ra ở Mỹ. Tỷ lệ tử vong sau …

Read more NGHIÊN CỨU ĐỐI CHỨNG NGẪU NHIÊN SO SÁNH KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ TỦY MÀNG TỦY KHI TRẺ TRONG TỬ CUNG VÀ SAU SINH