Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

Sử dụng Google Drive Unlimited

1. Đăng nhập và quản lý tài khoản.

username: ngoaithankinhyhue@id.tnv.edu.vn

password: ******

Sử dụng như gmail bình thường.

2. Upload ảnh/tài liệu qua website http://ngoaithankinhyduochue.com/

Khi Edit/Add new 1 bài viết, ở trình soạn thảo sẻ có một nút mới Add From Drive (quản lý lưu trữ trên Google Drive), bên canh nút Add media (quản lý lưu trử trên hosting của hệ thống)

Click vào nút Add From Drive, (có thể phải click 2 lần, vì trình duyệt có thể hiểu nhầm là quảng cáo) để chọn/upload hình ảnh từ Google Drive.

Chọn từ image đã có sẳn
upload file mới lên google drive – Chọn upload vào thư mục Chia Se Hinh Ảnh

Lưu ý:

Vì tính bảo mật cao nên lúc chọn ảnh/upload phải yêu cần đăng nhập bằng tài khoàn ngoaithankinhyhue@id.tnv.edu.vn  những hình ảnh upload ngoài thư mục Chia Se Hinh Anh sẻ không được người bình thường nhìn thấy. Anh cần chỉnh lại quyền cho nó là publish all

Nếu anh dùng quen Google Drive thì việc quản lý rất dể, còn không thì sau khi hoàn thành web quản lý bênh án cũ, em sẻ hướng dẫn anh trực tiếp cho dể làm.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *