Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

NHẠC MOZART GIÚP GIẢM ĐỘNG KINH

Trong hai thập kỷ qua, một số nghiên cứu cho thấy âm nhạc, cụ thể là nhạc phẩm Mozart’s K448 Sonata for Two Pianos giúp giảm động kinh.

Tháng 5-2020, tạp chí Epilepsia Open đã công bố nghiên cứu của Krembil Brain Institute, Toronto, Canada về hiệu quả khi nghe nhạc Mozart trên 13 bệnh nhân (BN) bị động kinh kháng thuốc. Đây là thử nghiệm chéo ngẫu nhiên (randomized crossover). BN được nghe nhạc phẩm này hàng ngày trong 3 tháng (giai đoạn điều trị) và đánh giá số cơn động kinh. Sau đó nhạc phẩm này được lược bỏ một số giai điệu và tiếp tục cho BN nghe hàng ngày trong 3 tháng (giai đoạn kiểm chứng). So sánh hai giai đoạn trên cho thấy BN khi nghe nhạc Mozart K488 thì giảm được 35% số cơn động kinh. Nghiên cứu này cũng cho thấy không có sự khác nhau về hiệu quả của nhạc Mozart giữa BN động kinh có kết quả MRI sọ não bình thường và BN có MRI sọ não bất thường

BS. Trương Văn Trí lược dịch

Toàn văn xem tại https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/epi4.12400

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *