Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

PARACETAMOL KHÔNG HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG CẤP TÍNH

PARACETAMOL KHÔNG HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG CẤP TÍNH

Paracetamol thông thường là thuốc giảm đau đầu tay được khuyên dùng cho bệnh nhân (BN) đau thắt lưng cấp tính; tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học chất lượng cao để củng cố cho khuyến nghị này. Nghiêncứu đối chứng ngẫu nhiên mù đôi được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của paracetamol so với giả dược ở những bệnh nhân bị đau thắt lưng.

Nghiên cứu thử nghiệm đa trung tâm, ngẫu nhiên, có đối chứng trên 235 trung tâm y tế ở Sydney, Australia, từ 11 tháng 11 năm 2009 đến 5 tháng 3 năm 2013. Các tác giả phân bổ ngẫu nhiên các bệnh nhân bị đau thắt lưng cấp tính vào 3 nhóm theo tỷ lệ 1:1:1, nhóm đau lưng nhận liều paracetamol đều đặn mỗi ngày trong tối đa 4 tuần (ba lần mỗi ngày; tương đương với 3990 mg paracetamol mỗi ngày), nhóm chỉ uống Paracetamolkhi cần để giảm đau; (tối đa 4000 mg paracetamol mỗi ngày), và nhóm uống giả dược. Bệnh nhân và nhân viên tại tất cả các địa điểm được nghiên cứu đều không biết thuốc nào là Paracetamol thật, thuốc nào là giả dược. Tất cả bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều nhận được các lời khuyên có bằng chứng khoa học tốt nhất về đau lưng và được theo dõi trong 3 tháng. Kết quả điều trị chính là so sánh khoảng thời gian từ khi bị đau thắt lưng đến khi hồi phục. BN được xem là hồi phục khi điểm đau là 0 hoặc 1 (trên thang điểm đau 0–10) duy trì trong 7 ngày liên tiếp. Nghiên cứu này được đăng ký với Cơ quan đăng ký thử nghiệm lâm sàng Úc và New Zealand, số ACTN 12609000966291.

Kết quả

Có 550 người tham gia định vào nhóm dung Paracetamol đều đặn (550 người được phân tích), 549 người ởnhóm dùng Paracetamol khi cần thiết để giảm đau lưng (546 người được phân tích) và 553 người ở nhóm giả dược (547 người được phân tích). Thời gian trung bình để hồi phục là 17 ngày (95% CI 14–19) ở nhóm dùngParacetamol đều đặn, 17 ngày (15–20) ở nhóm dùng Paracetaml khi cần thiết và 16 ngày (14–20) ở nhóm dung giả dược. Các tác giả  nhận thấy không có sự khác biệt giữa các nhóm điều trị về thời gian phục hồi (p = 0·79).

Kết luận

Nghiên cứu này cho thấy rằng việc dùng paracetamol thường xuyên hoặc dùng khi cần thiết không hiệu quả hơn giả dược trong thời gian phục hồi của BN đau lưng cấp.

Tương tự, một nghiên cứu tổng hợp hệ thống (systematic review) rất có giá trị khác đăng trên Cochrane Library cũng cho thấy Paracetamol không hiệu quả hơn giả dược trong điều trị đau lưng cấp.

Nguồn:

Williams CM et al. Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double blind, randomised controlled trial (Lancet, 2014)

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60805-9

Saragiotta BM et al. Paracetamol for low back pain (Cochrane Review, 2016)

https://doi.org/10.1002/14651858.CD012230

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *