Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

HIỆU QUẢ CỦA SỬ DỤNG VANCOMYCIN TẠI CHỔ TRONG DỰ PHÒNG NHIỄM KHUẨN SAU PHẪU THUẬT CỘT SỐNG

 

Mục tiêu

Việc sử dụng vancomycin bột trong phẫu thuật cột sống để phòng nhiễm khuẩn vết mổ đã được thảo luận nhiều trong y văn. Nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng vancomycin bột tại chổ có hiệu quả giảm tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ nhưng một số nghiên cứu khác lại cho thấy việc này không có hiệu quả. Hiệu quả của vancomycin trong giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ do vi khuẩn gram âm cũng chưa được làm rõ. Mục đích của bài báo này là tổng kết các nghiên cứu về hiệu quả của vancomycin bột trong dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật cột sống và xem xét tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ do vi khuẩn gram âm có bị ảnh hưởng bới việc sử dụng vancomycin bột.

Phương pháp

Nhóm tác giả sử dụng PubMed và Google Scholar để tra cứu và tìm thấy 1067 nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có 21 nghiên cứu có nhóm đối chứng thỏa mãn yêu cầu của Systematic Review và Meta-Analysis. Các tác giả lấy dữ liệu từ 21 nghiên cứu  trên, tiến hành phân tích hệ thống, kết quả cho thấy việc sử dụng Vancomycin bột giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cột sống (RR 0,55, 95% CI 0,45-0,67, p<0,0001). Ngoài ra, việc sử dụng vancomycin bột không làm tăng nguy cơ nhiễm trùng bởi vi khuẩn gram âm (p=0,701).

Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng vancomycin bột tại vết thương có tác dụng giảm tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ. Việc sử dụng vancomycin như vậy có làm tăng nguy cơ nhiễm trùng gram âm vẫn chưa được kết luận một cách rõ ràng và cần thêm nghiên cứu để có câu trả lời.

BS. Trương Văn Trí lược dịch

Toàn văn: https://thejns.org/focus/view/journals/neurosurg-focus/46/1/article-pE11.xml

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *