Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

HIỆU QUẢ CỦA ÁO NẸP ĐỐI VỚI TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN

Tổng quan

Vẹo cột sống vô căn ở thiếu niên (Adolescent Idiopathic Scoliosis) là bệnh lý gặp ở 3% trẻ < 16 tuổi, 0,3-0,5% trẻ bị vẹo sẽ tiến triển và cần được điều trị. Bệnh có đặc điểm vẹo cột sống với góc Cobb > 100 và xoay đốt sống. Nếu góc Cobb > 500 thì có nguy cơ cao vẹo sẽ tiến triển và lâm sàng trở nên xấu hơn trong suốt giai đoạn người lớn và do đó thường được chỉ định phẫu thuật. Vai trò của mang áo nẹp ở trẻ vị thành niên bị vẹo cột sống vô căn vẫn còn tranh cãi. Nghiên cứu nhằm tìm câu trả lời về hiệu quả của áo nẹp trong bệnh lý trên.

Phương pháp

Nghiên cứu được tiến hành ở 25 cơ sở y tế của Mỹ và Canada. 242 trẻ 10-15 tuổi,  xương chưa trưởng thành (skeletal  immaturity) được xác định theo tiêu chuẩn của Risser, bị vẹo cột sống với góc Cobb 20-400  được đưa vào nghiên cứu.  Nghiên cứu gồm 2 quần thể, một quần thể ngẫu nhiên và quần thể ưa thích (preference cohort). Quần thể ngẫu nhiên bao gồm 116 trẻ được ngẫu nhiên cho mang áo nẹp hoặc chỉ theo dõi, và quần thể ưa thích có 126 trẻ tự chọn mang áo nẹp hoặc không mang áo nẹp mà chỉ theo dõi. Trẻ mang áo nẹp sẽ được hướng dẫn mang áo nẹp 18 tiếng mỗi ngày. Kết quả được đánh giá dựa trên tiến triển của đường vẹo: vẹo tiến triển đến 500 hoặc hơn (điều trị thất bại) hoặc trẻ phát triển đến giai đoạn xương trưởng thành (skeletal maturity) mà góc vẹo không tăng (điều trị thành công).

Kết quả

Nghiên cứu kết thúc sớm vì hiệu quả của áo nẹp đối với bệnh lý này là rõ ràng. Thời gian theo dõi ở nhóm không mang áo nẹp là 21,3 tháng, nhóm mang áo nẹp là 24,2 tháng. Phân tích trên  hai quần thể cho thấy tỷ lệ thành công sau khi mang áo nẹp là 72% trong khi đó tỷ lệ thành công ở nhóm không mang áo nẹp  là 48%. Phân tích  dự định điều trị (intention-to-treat analysis) cho thấy tỷ lệ thành công là 75% ở bệnh nhân được ngẫu nhiên chọn mang áo nẹp, so với 42% ở những bệnh nhân được ngẫu nhiên chọn không mang áo nẹp. Thời gian mang  áo nẹp mỗi ngày có liên quan đến tỷ lệ thành công (p<0,001), nếu chỉ mang 0-6 tiếng mỗi ngày thì tỷ lệ thành công là 41%,  tương tự nhóm không mang áo nẹp, trong khi đó nếu mang trung bình ít nhất 12,9 tiếng mỗi ngày thì tỷ  lệ thành công là 90-93%.

Kết luận

Mang áo nẹp giúp giảm rõ rệt sự tiến triển của vẹo cột sống ở trẻ bị vẹo cột sống vô căn. Thời gian mang áo nẹp mỗi ngày càng nhiều, tỷ lệ thành công càng cao.

BS. Trương Văn Trí lược dịch

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1307337

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *