Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

Làm cứng cột sống cổ lối sau có cần thiết trong cắt bản sống điều trị hẹp ống sống cổ đa tầng?

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *