Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

Hướng dẫn đăng video từ youtube

Page Video : http://ngoaithankinhyduochue.com/tin-tuc/video/

Để đăng mới một video, Admin nên upload vào kênh youtube của mình sau đó dẫn link về website của mình.

Bước 1. Ở trang quản trị, http://ngoaithankinhyduochue.com/wp-admin chọn mục Post -> Add New

Bước 2. Nhập tiêu đề video cho video. Upload/Chọn Featured Image cho video (nếu có)

Bước 3. Copy Link của Youtube muốn đăng (ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=jx7HjDxvhHY ) và Paste vào ô nhập nội dung.

Bước 4. Ở mục Categorires bên phải, chọn là Video.

Bước 5. Save để xem kết quả.

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *